Jaga hos oss

Helgö erbjuder en mycket varierande och spännande jakt.

Vi kan erbjuda jakt på sex olika klövvilt. Älg, Kronhjort, Dovhjort, Rådjur, Mufflon och Vildsvin.
Jakten bedrivs antingen som traditionell drevjakt med flertalet hundförare, pürsch eller vak.